Seminaria (zajęcia zintegrowane) z histologii w ramach kursu

dermatologii dla III roku Wydziału Lekarskiego CMUJ

 

odbywają się o godz. 8.15 w budynkach przy ul. Kopernika 7

 

 

W poniedziałek 23.10.2017  grupa 6, 12  - duża sala Katedry Biologii Medycznej

 

 

We wtorek 14.11.2017  grupa 3, 4  -  sala wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej

 

 

We wtorek  05.12.2017  grupa 1 - sala wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej

 

 

 

Wykład PDF