Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Ostatni wykład z histologii
Uwaga !  Zmiana terminu i miejsca wykładu:
wykład odbędzie się w dniu 28.01.2015 (środa)
o godzinie 10.00 w sali wykładowej Katedry Anatomii
 

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny


Informacje i regulamin kursu 2014/2015

Program wykładów 2014/2015

Program ćwiczeń 2014/2015


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego