Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Kolokwium z cytologii i tkanek


Informacje i regulamin kursu 2016/2017

Program wykładów 2016/2017

Program ćwiczeń 2016/2017


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego