Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Egzamin z histologii- II termin


Egzamin z histologii - WYNIKIKolokwium zaliczeniowe (dopuszczające do II terminu egzaminu) - WYNIKI


Informacje i regulamin kursu 2015/2016

Program wykładów 2015/2016

Program ćwiczeń 2015/2016


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego