Kierunek lekarski

OgłoszeniaInformacje i regulamin kursu 2015/2016

Program wykładów 2015/2016

Program ćwiczeń 2015/2016


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego