Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Kolokwium z cytologii i tkanek - II termin


Informacje i regulamin kursu 2014/2015

Program wykładów 2014/2015

Program ćwiczeń 2014/2015


Kolokwia testowe - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego