Kierunek lekarski

OgłoszeniaInformacje i regulamin kursu 2014/2015

Program wykładów 2014/2015

Program ćwiczeń 2014/2015


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego