Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Egzamin z histologii - drugi termin - WYNIKI


Informacje i regulamin kursu 2014/2015

Program wykładów 2014/2015

Program ćwiczeń 2014/2015


Kolokwia testowe - instrukcjeMateriały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego