Kierunek lekarski

Ogłoszenia
 

Egzamin - II termin - WYNIKI
  

Informacje i regulamin kursu 2017/2018

Program wykładów 2017/2018

Program ćwiczeń 2017/2018


Kolokwia testowe - instrukcje

Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego