Kierunek lekarski

Ogłoszenia


Informacje i regulamin kursu 2013/2014

Program wykładów 2013/2014

Program ćwiczeń 2013/2014


Kolokwia testowe - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego