Jama ustna
Oral cavity

1. Przejście czerwieni wargowej w błonę śluzową
    Transition between vermillion and oral mucosa

2. Gruczoły wargowe
    Labial glands

3. Brodawki nitkowate
    Filiform papillae

4. Brodawka grzybowata
    Fungiform papilla

5. Brodawki liściaste
    Foliate papillae

6. Kubki smakowe w brodawkach liściastych
    Taste buds in foliate papillae

7. Brodawka okolona
    Circumvallate papilla

8. Gruczoły językowe tylne (von Ebnera)
    Posterior lingual (von Ebner's) glands

9. Ślinianka przyuszna
    Parotid gland

10. Ślinianka podjęzykowa
        Sublingual gland

11. Ślinianka podżuchwowa
        Submandibular gland

12. Podniebienie twarde
        Hard palate

Wstecz
Back