Repetytorium praktyczne
Review of slides

Obrazy pochodzą z preparatów demonstrowanych poczas kursu histologii w Katedrze Histologii CM UJ
Images come from slides presented during the course of histology at the Department of Histology, JUMC

Opracowanie / Design:
M. Gajda, J.A. Litwin,

    Losuj preparat / Check your knowledge (random slide)

Cytologia
Cytology

Układ naczyniowy
Vascular system
Wątroba i trzustka
Liver and pancreas
Tkanka nabłonkowa
Epithelial tissue
Układ limfatyczny
Lymphatic system
Układ dokrewny
Endocrine system
Tkanka łączna
Connective tissue
Układ oddechowy
Respiratory system
Układ moczowy
Urinary system
Tkanki podporowe
Cartilage and bone
Powłoki skórne
Integument
Układ rozrodczy męski
Male reproductive system
Krew i szpik kostny
Blood and bone marrow
Jama ustna
Oral cavity
Układ rozrodczy żeński
Female reproductive system
Tkanka mięśniowa
Muscular tissue
Narząd zębowy
Tooth
Łożysko i gruczoł mlekowy
Placenta and mammary gland
Tkanka nerwowa
Nervous tissue
Cewa pokarmowa
Alimentary canal
Narząd wzroku
Eye

Preparaty
weterynaryjne