Układ dokrewny
Endocrine system

1. Przysadka mózgowa - część obwodowa, część pośrednia, część nerwowa (wyrostek lejkowaty)
    Pituitary gland - pars distalis, pars intermedia, pars nervosa

2. Część gruczołowa przysadki
    Adenohypohysis (pars distalis)

3. Wyrostek lejkowaty
    Neurohypophysis (pars nervosa)

4. Tarczyca
    Thyroid gland

5. Kora nadnerczy
    Adrenal cortex

6. Warstwa kłębkowata i pasmowata kory nadnerczy
    Zona glomerulosa and zona fasciculata of the adrenal cortex

7. Rdzeń nadnerczy
    Adrenal medulla

8. Przytarczyce
    Parathyroid gland

9. Szyszynka
    Pineal gland

10. Wysepka trzustkowa (Langerhansa)
    Pancreatic islet (of Langerhans)

Wstecz
Back