Układ oddechowy
Respiratory system

1. Błona węchowa
    Olfactory mucosa

2. Tchawica
    Trachea

3. Tchawica - mięśnie gładkie w tylnej części
    Trachea - smooth muscle in the posterior region

4. Nabłonek dróg oddechowych
    Airway epithelium

5. Oskrzele
    Intrapulmonary bronchus

6. Oskrzele - warstwa mięśniowa i gruczoły
    Intrapulmonary bronchus - smooth muscle layer and glands

7. Gałąź tętnicy płucnej
    Branch of pulmonary artery

8. Oskrzelik
    Bronchiole

9. Oskrzelik oddechowy
    Respiratory bronchiole
 

Wstecz
Back