Układ limfatyczny
Lymphatic system

1. Węzeł chłonny - kora i pas przykorowy
    Lymph node - cortex and paracortex

2. Węzeł chłonny - rdzeń
    Lymph node - medulla

3. Węzeł chłonny - grudki chłonne kory i zatoka brzeżna
    Lymph node - cortical lymphoid nodules and subcapsular sinus

4. Węzeł chłonny - zatoka brzeżna
    Lymph node - subcapsular sinus

5. Węzeł chłonny srebrzony
    Silver-stained lymph node

6. Śledziona - miazga biała z tętniczką środkową
    Spleen - white pulp with central arteriole

7. Śledziona - tętnica beleczkowa
    Spleen - trabecular artery

8. Śledziona - żyła beleczkowa
    Spleen - trabecular vein

9. Śledziona - miazga czerwona
    Spleen - red pulp

10. Śledziona srebrzona, miazga czerwona - zatoki
      Silver-stained spleen, red pulp - sinusoids

11. Grasica
      Thymus

12. Grasica - ciałko Hassalla
      Thymus - Hassall's corpuscle

13. Migdałek podniebienny
      Palatine tonsil

Wstecz
Back