Układ naczyniowy
Vascular system

1. Krezka jelita - kapilary, prekapilara, pęczek nerwowy i postkapilara
    Mesentery - capillaries, precapillary, nerve bundle and posctcapillary vessel

2. Para naczyń
    Artery and vein

3. Tętnica typu mięśniowego barwiona na elementy sprężyste
    Muscular artery stained for elastic components

4. Tętnica typu sprężystego barwiona na elementy sprężyste
    Elastic artery stained for elastic components 

5. Aorta

6. Vasa vasorum w przydance aorty
    Vasa vasorum (small blood vessels) in aortic adventitia

7. Żyła główna
    Vena cava

8. Żyła odpiszczelowa
    Vena saphena

9. Zastawki żylne
    Venous valves

Wstecz
Back