Łożysko i gruczoł mlekowy
Placenta and mammary gland

1. Łożysko (dojrzałe)
    Placenta (mature)

2. Kosmki łożyskowe
    Placental villi

3. Pozałożyskowe błony płodowe
    Extraplacental fetal membranes

4. Przedpokwitaniowy gruczoł mlekowy
    Prepubertal mammary gland

5. Gruczoł mlekowy laktacyjny
    Lactating mammary gland

Wstecz
Back