Układ rozrodczy męski
Male reproductive system

1. Jądro
    Testis

2. Kanaliki nasienne i komórki Leydiga
    Seminiferous tubules and Leydig cells

3. Sieć jądra
    Rete testis

4. Najądrze
    Epididymis

5. Nasieniowód
    Vas deferens

6. Pęcherzyki nasienne
    Seminal vesicles

7. Prostata
    Prostate gland
 

Wstecz
Back