Układ rozrodczy żeński
Female reproductive system

1. Jajnik
    Ovary

2. Pęcherzyki zawiązkowe
    Primordial follicles

3. Pęcherzyk pierwotny
    Primary unilaminar follicle

4. Pęcherzyk wzrastający bezjamisty
    Primary multilaminar follicle

5. Pęcherzyki wzrastające jamiste
    Secondary follicles

6. Pęcherzyk dojrzały (Graafa)
    Mature (Graafian) follicle

7. Pęcherzyki atrezyjne
    Atretic follicles

8. Ciałko żółte
    Corpus luteum

9. Ciałko białawe
    Corpus albicans

10. Wnęka jajnika z naczyniami
    Hilus of the ovary with blood vessels

11. Jajowód
    Oviduct

12. Trzon macicy
    Uterus - corpus

13. Szyjka macicy
    Uterus - cervix

14. Pochwa
    Vagina

Wstecz
Back