Tkanka mięśniowa
Muscular tissue

1. Błona mięśniowa gładka
    Smooth muscle layer

2. Mięsień szkieletowy - przekrój podłużny
    Skeletal muscle - longitudinal section

3. Mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny, pęczek nerwowy
    Skeletal muscle - cross section, nerve bundle

4. Mięsień sercowy - przekrój podłużny, układ przewodzący
    Cardiac muscle - longitudinal section, conductive system

5. Mięsień sercowy - przekrój poprzeczny
    Cardiac muscle - cross section
 

Wstecz
Back