Wątroba i trzustka
Liver and pancreas

1. Wątroba zwierzęca i ludzka
    Animal and human liver

2. Żyła centralna
    Central vein

3. Przestrzeń wrotna z triadą wątrobową
    Portal area with triad

4. Wątroba srebrzona
    Silver-stained liver

5. Wątroba nastrzykiwana - zraziki, żyła okołozrazikowa
    Dye-injected liver - lobules, perilobular vein

6. Wątroba nastrzykiwana - żyła centralna uchodząca do żyły podzrazikowej
    Dye-injected liver - central vein joining sublobular vein

7. Trzustka - część zewnątrzwydzielnicza
    Exocrine pancreas

8. Trzustka - przewód międzyzrazikowy
    Exocrine pancreas - interlobular duct

 9. Pęcherzyk żółciowy
    Gallbladder

 
Wstecz
Back