Tkanka nerwowa
Nervous tissue

1. Wielobiegunowe komórki nerwowe barwione na ciałka Nissla
    Multipolar nerve cells stained for Nissl bodies

2. Zmielinizowane włókna nerwowe, przewężenia Ranviera
    Myelinated nerve fibers, Ranvier nodes

3. Pień nerwowy, przekrój poprzeczny
    Peripheral nerve, cross section

4. Zwój międzykręgowy
    Dorsal root ganglion

5. Rdzeń kręgowy - motoneurony, barwienie met. Kluvera-Barrery
    Spinal cord - motoneurons, Kluver-Barrera staining

6. Rdzeń kręgowy - kanał centralny
    Spinal cord - central canal

7. Kora mózgu, barwienie met. Kluvera-Barrery
    Cerebral cortex, Kluver-Barrera staining

8. Splot naczyniówkowy
    Choroid plexus

9. Kora móżdzku, barwienie met. Kluvera-Barrery
    Cerebellar cortex, Kluver-Barrera staining

10. Astrocyty włókienkowe istoty białej mózu
    Fibrous astrocytes in white matter of the brain


Wstecz

Back