Tkanki podporowe
Cartilage and bone

1. Chrząstka szklista
    Hyaline cartilage

2. Chrząstka sprężysta
    Elastic cartilage

3. Kość zbita - skrawek poprzeczny
    Compact bone - decalcified cross section

4. Kość zbita - szlif poprzeczny
    Compact bone - ground cross section

5. Kość zbita - skrawek podłużny
    Compact bone - decalcified longitudinal section

6. Kość zbita - szlif podłużny
    Compact bone - ground longitudinal section

7. Kość gąbczasta - beleczki kostne
    Spongy bone - trabecules

8. Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym - osteoblasty na beleczce kostnej
    Intramembraneous ossification - osteoblasts on bone trabecule

9. Kostnienie na podłożu mezenchymatycznym - osteoklasty na beleczce kostnej
    Intramembraneous ossification - osteoclasts on bone trabecule

10. Kostnienie na podłożu chrzęstnym - płytka wzrostowa
    Endochondral ossification - growth plate
 

Wstecz
Back